ASTROLOGY.DK
HOMEEMNER1 DAG3 DAGEUGESØGINDEXHJÆLPBRUGEREXIT
GÅ TIL AKTUELT ASTROLOGYFORUM  ||||  HOME  |  EMNER  |  INDHOLD
BACK

Vigtige planeter/punkter i horoskopet ligger på grænsen mellem 2 stjernetegn

ASTROLOGYFORUM.DK » 9. HUS - SKOLEN » HOROSKOPTYDNING » TYDNING - GENERELT » Vigtige planeter/punkter i horoskopet ligger på grænsen mellem 2 stjernetegn

FORFATTER INDLÆG
ASTROLOGY.DK


Bea Fangel (Gæst)

Gæst
Sendt af: 212.10.156.68
Onsdag den 21. januar 2004 - 18:44Rediger indlæg Slet indlæg Se indlæg/Check IP Flyt indlæg (Kun Moderator/Admin) Udeluk afsenders IP (Kun Moderator/Admin)     Udskriv indlæg

Jeg er ved at tyde et horoskop for en ven, som har to vigtige planeter/akser lige på grænsen mellem to tegn. Det drejer sig om Månen, som er 0,08 grader i Stenbukken - og MC/IC-aksen, som er 29,59 grader i hhv. Tyren/Skorpionen! Jeg er lidt i tvivl om, hvordan jeg skal tolke dette.
Jeg har hørt nogle astrologer sige, at i sådan et tilfælde vil begge tegn gøre deres indflydelse gældende ... Men da to nabotegn jo er meget forskellige, virker det lidt simplificeret på mig at tolke det som en "blanding" af to tegn.
Er det forkert at tolke det som, at personen måske generelt føler en splittelse?
Hvis der er nogen, der har en mening om dette, vil jeg være meget glad for at høre den!
På forhånd tak!
 
ASTROLOGY.DK


Finn Wandahl (Finn)

Moderator
Brugernavn: Finn

Indlæg: 1242
Reg.: 12-1999
Onsdag den 21. januar 2004 - 19:34Rediger indlæg Slet indlæg Se indlæg/Check IP Flyt indlæg (Kun Moderator/Admin) Udeluk afsenders IP (Kun Moderator/Admin)     Udskriv indlæg

Kære Bea Fangel,

MC/IC-aksens præcise position bør nok som udgangspunkt anskues med en vis skepsis, idet en korrektion af fødselstidspunktet på blot nogle få minutter rent faktisk kan gøre en forskel.

Månens position på 0-08 i Stenbukken er interessant, fordi den her ligger i kvadrat til 0-00 Vædder, som er identisk med forårspunktet.

En tysk astrolog ved navn Alfred Witte anså nemlig forårspunktet for at være et vigtigt punkt i horoskopet, som han kaldte Vædder-punktet, og som han forbandt med verdensoffentligheden.

Alfred Witte lavede en tydningsbog, som hedder Rules for Planetary Pictures, og i følge denne bog, så betyder forbindelsen mellem Månen og Vædder-punktet "Female persons. Nations".

Hvem ved? Muligvis vil denne tydning vise sig at blive signifikant på et tidspunkt, hvor en transit aktiverer Månen og samtidig Vædder-punktet i dette horoskop.

Hvis det er Jupiters transit, der aktiverer Månen og Vædder-punktet, så betyder det i. flg. Alfred Witte: "Happiness of women. Happy populace".

Hvis det derimod er Saturns transit, så betyder det: "A seperated woman. A forsaken woman. An old woman. A widow. Old and dying out populace (nation)."

Uranus transit betyder: "Irritability. Neorotic woman (intensely excited). Nervous stomac. Uproar of the populace". Hvorimod Neptun betyder: "Weak woman, sensitive woman. motion of the air".

vh/
Finn
 
ASTROLOGY.DK


Aage Larsen (Aage)

Registreret Bruger
Brugernavn: Aage

Indlæg: 138
Reg.: 03-2003
Onsdag den 21. januar 2004 - 20:16Rediger indlæg Slet indlæg Se indlæg/Check IP Flyt indlæg (Kun Moderator/Admin) Udeluk afsenders IP (Kun Moderator/Admin)     Udskriv indlæg

Hej Bea,
Den Måne-position som du nævner, siger noget om at Månen på en vis måde er "nyfødt" i dette tegn, altså her Stenbukken. Månen er jo så at sige lige trådt i ind dette tegn. Det tegn som den har været igennem før denne indtrædelse, (altså Skytten) vil til dels have en afsmittende virkning. Men det er vigtigt at slå fast: Det er det tegn, som Månen befinder sig i - uanset om der er tale om en tidlig start eller afslutning af det pågældende tegn - der skal rettes den egentlige fokus og koncentration imod. Også selv om vi her taler om, at Månen kun befinder sig 8 bueminutter inde i Stenbukkens tegn - altså under 1 grad (60 min. = 1 grad).

Du spørger, hvordan dette skal tolkes. Som antydet skal du i første omgang rette din opmærksomhed Stenbukkens tegn og dennes hersker, altså Saturn. Men et tegn kan ikke stå alene. Der er altid en husposition knyttet til tegnet, også hvis tegnet/tegnene evt. er indelukket. Det betyder i så fald at den egentlige husposition starter i et tegn, men kan strække sig over både 2, 3 eller flere tegn og huse. Nå, dette er måske et sidespring. Men det er noget der ses ret ofte, og derfor nævner jeg det. Og når en planet er nyfødt i et tegn, så vil den pågældende eller tilhørende husspids sædvanligvis (ikke altid, men ret tit) falde i nogle af det tidligere nabotegns grader. For at illustrere dette, så det bliver mere klart og forstående:

I mit horoskop begynder 5. hus 19 grader og 00 min. i Stenbukkens tegn og slutter i 20 grader og 54 min. Vandbærer. Jeg er født med en Måne 00-09 (altså 0 grader og 9 bueminutter) i Vandbærerens tegn. Saturn bliver ganske naturligt herskeren over 5. hus, medens Uranus bliver sekundær hersker, da Månen er i Vandbæreren. Men mit 5. hus starter ikke konkret i Vandbæreren, men i Stenbukken. Og både den egentlige hersker og den sekundære hersker betyder lige meget og har lige store værdier. Du kan ikke udelukke den ene, eller favorisere den anden - planeterne forskelsbehandler ikke hinanden. De er ligeværdige, og det samme er deres herskere også. Ydermere er der her tale om et af himmellysene, nemlig Månen. Aspekterne til både den egentlige hersker og den sekundære hersker skal derfor også vægtes lige højt og på samme niveau.

Jeg håber at dette eksempel giver en lille forståelse. Og mht. den MC/IC-akse som befinder sig i 29-59 i hhv. Tyr/Skorpion vil jeg sige: Der mangler jo kun et enkelt bueminut før at, der sker et tegnskifte. Så her er det for mig helt tydeligt: Når MC og IC er så langt fremme - og nærmest står på spring for at gå ind i nabotegnet - så har både Tyren og Skorpionen på MC og i IC stadig en ret stor vægt og indflydelse. Men Tvillingernes tegn og Skytten vil uvilkårligt komme til at præge denne person meget stærkt. Med Skorpionen på IC er det overordentligt vigtig at forstå de lidenskaber som man har, og som man tilmed kan øse af i rigt mål, er nogle som man bør gå dybt ind i. Men også at disse passioner, heller ikke er nogle som er stationære, men i forandring eller forædling. Denne forandring kommer måske mest klarest til udtryk ved "springet" til Skyttens tegn. Det bliver således her mere vigtigt at turde give slip, se nye brede, større og dybere perspektiver. At inddrage noget mere. Og disse perspektiver og horisont-muligheder, kan meget vel være det som skræmmer Skorpionen på IC. Der er en stor tilbøjelighed til at hænge sig fast i det velkendte, at ville klamre sig til det bestående. Og dermed være bange for det nye og uprøvede. Det er netop disse tendenser som Skytten både prikker og rusker kraftig, i når tegnet befinder sig på IC. Og alt dette vil som indikeret præge dette menneske og hans eller hendes personlighed.

Jeg kunne sagtens fortsætte. Men nu er det jo ikke dit eget horoskop, som du tolker for dig selv. Men lad dette indtil nu være nok, for jeg tror umiddelbart at du ikke kan rumme mere. Hvis du har behov for det, er du velkommen til at skrive efter yderligere information og tips.

Mange hilsener
Aage Larsen
 
ASTROLOGY.DK


Bea Fangel (Gæst)

Gæst
Sendt af: 212.10.156.68
Onsdag den 21. januar 2004 - 20:38Rediger indlæg Slet indlæg Se indlæg/Check IP Flyt indlæg (Kun Moderator/Admin) Udeluk afsenders IP (Kun Moderator/Admin)     Udskriv indlæg

Hej Finn og Aage

Tusind tak til jer begge for jeres svar ... Det giver lidt afklaring på dette emne!

Måske er det vigtige også at se horoskopet som en udviklingsproces, hvor personen gennemgår forskellige faser, hvor de forskellige indflydelser gør sig gældende ...

Mange hilsner
Bea Fangel
 
ASTROLOGY.DK


Christian Borup (Admin)

Administrator
Brugernavn: Admin

Indlæg: 784
Reg.: 11-1999
Torsdag den 22. januar 2004 - 11:43Rediger indlæg Slet indlæg Se indlæg/Check IP Flyt indlæg (Kun Moderator/Admin) Udeluk afsenders IP (Kun Moderator/Admin)     Udskriv indlæg

Kære Bea Fangel,

Endnu en kommentar:

Egentlig ligger der altid en modreaktioner i et tegn, mod det foregående tegns erfaringer/holdninger. Der er jo et slags "12. hus-forhold" mellem et givent tegn, og det tegn, der ligger før. Tyren reagerer f.eks. med ro, stabilitet og koncentration på Vædderens uro, energi og udadfarenhed. Tvillingen reagrer på Tyrens ro, stabilitet og koncentration med videbegær, bredde og adspredthed, etc. Der er derfor ganske rigtig en udviklingshistorie fra tegn til tegn.

Overgangen Skytte/Stenbuk kunne derfor siges at være Stenbukkens målrettede, konkretiserende og praktisk reaktion på Skyttens mere upraktisk filosoferen, idérigdom og idealisme.

Som altid i astrologien er der mange indfaldsvinkler til den samme tydning.

Mange hilsner
Christian Borup

 
ASTROLOGY.DK


(Gæst)

Gæst
Sendt af: 212.10.155.173
Torsdag den 22. januar 2004 - 21:50Rediger indlæg Slet indlæg Se indlæg/Check IP Flyt indlæg (Kun Moderator/Admin) Udeluk afsenders IP (Kun Moderator/Admin)     Udskriv indlæg

Hej Christian

Tak for din kommentar også ... og tak for et spændende forum!

Hmm ... det er jo ganske interessant, dét du skriver! - For personens IC foretager i så fald en overgang fra Skorpionen til Skytten ... og Månen fra Skytten til Stenbukken. Da både Månen og IC jo har med forældre, opvækst, barndomsmiljø at gøre ... må der da have været en hel del bevægelse på dette område!!
Måske kan man generalisere lidt og sige, at dette er en person, som ofte danner modreaktion mod for meget af én energi. Der er meget Merkur og Tvillinge-energi i horoskopet i øvrigt! Men sjovt nok også en klar overvægt i jordtegn!

Mange hilsner
Bea Fangel
 
ASTROLOGY.DK


Marita (Gæst)

Gæst
Sendt af: 80.165.236.178
Onsdag den 28. januar 2004 - 12:47Rediger indlæg Slet indlæg Se indlæg/Check IP Flyt indlæg (Kun Moderator/Admin) Udeluk afsenders IP (Kun Moderator/Admin)     Udskriv indlæg

Kære Bea Fangel og Finn Wandahl.

Jeg har med interesse læst dels Bea Fangels spørgsmål og dels Finn Wandahls svar - specielt fordi jeg i 1992 blev færdiguddannet på den danske Hamburgskolen og således i en del år efterhånden har beskæftiget mig med Alfred Wittes måde at gribe astrologien an på - det, som i dag ofte betegnes Uranian Astrology.

Jeg er enig med Finn Wandahl i, at Månens position tæt på Vædderpunktet er interessant, men jeg synes, at der må føjes en ekstra dimension til, da der også inden for Hamburgskolen/Uranian Astrology er sket en udvikling, og i dag ses tingene ikke længere så kategorisk sort/hvidt, som Witte gjorde det, og som astrologien blev praktiseret i før- og mellemkrigsårene. Wittes syn på verden var i høj grad præget af den udvikling, han så omkring sig, og det var også den, der førte til, at han sammen med en kollega fandt frem til, at der måtte være andre faktorer der gjorde sig gældende end de planeter, der var fundet på det tidspunkt - det var før Pluto blev opdaget.

Der er således flere måder at se planeternes betydning, og efterfølgende er alene ment som et supplement til Finn Wandahls udmærkede beskrivelse:

Månen kan blandt andet være: følelser og opfattelsesevne (uanset køn), og i forbindelse med Vædderpunktet kunne det være den måde, hvorpå personen opfatter verden omkring sig (ikke de nære relationer, men den brede offentlighed).

Jupiter tolkes ofte i dag som blandt andet: held, overdrivelse, udvidelse, finanser, aktiver, jura, og en forbindelse mellem Måne, Vædderpunkt og Jupiter er således ikke alene kvinders lykke, eller en lykkelig befolkning. Det kunne for eksempel også være personens opfattelse af den finansielle verden.

Saturn kan blandt andet ligeledes stå for alvor, modenhed, seriøsitet. En forbindelse mellem Månen og Saturn kan betyde alvorlige følelser, en moden sensitiv person.

Uranus kan blandt andet stå for det originale, astrologi, noget pludseligt, teknologi, og i forbindelse til Månen kunne være en original person, en person med et nervøst gemyt, pludseligt opståede følelser. Og sammen med Vædderpunktet kunne det godt, som Finn Wandahl også er inde på, betyde oprør i en befolkning, ligesom det kunne betyde en person, der har en utraditionel opfattelse af den verden, han eller hun befinder sig i, en der ikke lader sig styre af det offentlige.

Og hvad angår Neptun, kan den tolkes som blandt andet klarhed eller kaos, medfølelse, intuition, dobbelttydighed. Sammen med Månen kan det blandt andet være kaotiske følelser, klarhed over følelserne, en medfølende person, en person med en god intuition. Sammen med Vædderpunktet kan det være en person, der har en høj grad af empati med den verden, han eller hun er en del af eller måske en person, der har vanskeligt ved at forholde sig klart til den verden, han eller hun er en del af.

Håber, at jeg med ovenstående har føjet lidt ekstra til det, som Finn Wandahl så udmærket har beskrevet om Wittes måde at se tingene på.

Venlig hilsen
Marita Petersen

 
ASTROLOGY.DK


Finn Wandahl (Finn)

Moderator
Brugernavn: Finn

Indlæg: 1246
Reg.: 12-1999
Torsdag den 29. januar 2004 - 14:45Rediger indlæg Slet indlæg Se indlæg/Check IP Flyt indlæg (Kun Moderator/Admin) Udeluk afsenders IP (Kun Moderator/Admin)     Udskriv indlæg

Kære Marita,

Tak for dine uddybende bemærkninger til Alfred Witte's tydninger, som jeg tidligere citerede. Det er dejligt at konstatere, at der stadig er fuld gang i den form for astrologi.

vh/
Finn
 
BACK